Ayazma Camii – Üsküdar,Mimarisi

 

Ayazma Camii Üsküdar İstanbul’da, Üsküdar’da aynı adı taşıyan semtte, liman ağzına ve Kızkulesi’ne hâkim bir sırtta yapılmış selâtin camilerindendir.

Ayazma Camii Mimarisi

Mustafa III tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ve kardeşi şehzade Süleyman adlarına 1760 yılında yaptırılmıştır.

Sibyan mektebi, hamam, çeşme, muvakkithaneden meydana gelen bu yapılar topluluğu zamanla değişmiş, sibyan mektebinin yerine yenisi yapılmış, muvakkithanenin duvarları kalmış, hamam da yıkılmağa yüz tutmuştur.

Yapıya dış avludan üç kapıyla girilmekte, özellikle kuzey yapısı belirtilmiş bulunmaktadır.

Barok mimarînin İstanbul’daki bu uygulaması tek minareli, tek kubbelidir.

Süslemede ve bazı mimarî ayrıntılarda Avrupa özellikleri göze çarpmakla beraber yine de osmanlı mimarîsinin bazı görünüşleri yapıya hâkimdir.

Cami içindeki hünkâr mahfiline bağlanan bir hünkâr dairesi binanın doğusuna doğru çıkıntı yapmaktadır.

Yapının içinde belirli bir yüksekliğe kadar yer alan somaki mermer levhalar dikkati çekmektedir.
 
Mihrabı kırmızı somaki, minberi ise renkli mermer oymalarla zenginleştirilmiştir.

Bir cevap yazın