Aydede Dergisi

Refik halit in aydede gazetesi mücadele aleyhineydi,zaferden sonra tutumunu hemen degistirdi.
Refik halit in aydede gazetesi mücadele aleyhineydi,zaferden sonra tutumunu hemen degistirdi.

Aydede Dergisi Refik Halid Karay tarafından 2 Kanunsam 1338/1922 tarihinde yayınlanmaya başlanan, Mütareke sırasındaki Kuva-yı Milliye aleyhtarı yazılarından dolayı kendisinin yüzellilikler listesine girmesinde de rolü bulunan haftalık bir mizah dergisidir.

Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanan dergi ancak 90 sayı çıkabildi ve 9 Teşrinsani 1922’de yayınını tatil etmek zorunda kaldı. 28,5 X 41 cm ebadında ve dört sahife olarak çıkan derginin İstanbul siluetini aydınlatan hilal resimli “Aydede’ ‘başlığı en üstte yer alıyordu.

Başlığın hemen altında, ince puntolarla dizilmiş şu satırlar bulunuyordu:

“Matbaa ve mahalli idaresi: Bab-ı ali Caddesinde, “Sabah” Matbası, numara 7 Telefon İst: 314 Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur mizah gazetesidir. Gazeteye ait hususat için idare memuriyetine müracaat edilmelidir. Nüshası yüz paradır. ”

“Abone bedeli: İstanbul ve vilayetler için seneliği 250. memalik-i ecnebi-ye için 350 kuruştur. Telgraf adresi: İs tanbul-Sabah ”

77. sayısına kadar derginin sahip ve müdürlüğünü Refik Halid üstleniyordu. Sonra bu görevi Kazım Bey yapmaya başladı.

Yazarları arasında Halil Nihad, Fazıl Ahmed, Reşat Nuri, Abdulbaki Fevzi,’Rıza Tevfik Selami İzzet, Ali Haydar, Yusuf Ziya, Mahmud Sadık, Refik Halid, Orhan Seyfi, karikatüristleri arasında, Ramiz, Rıfkı, Cem, Ahmed Münif, (Münif Fehim), Hasan Fahreddin, Zeki Cemal, Ratip (Tahir), Cemal (Nadir), Mahmud Esad, Saim, Mazhar Nazım bulunuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir