Ayşe Hatun Çeşmesi

Ayşe Hatun Çeşmesi Üsküdar’da Sultantepesi’nde, Şeyh yokuşundaki Abdi Efendi Camii önündedir. Çeşme, H. 1060/1650’de tuğla ve çimento işçiliğiyle, Valide Sultan Kethüdası Arslan Ağa’nın karısı Ayşe Hatun ve kızı Ümmühan’ın hatırasını yaşatmak için yenilenmiştir. 1940 yılından önce, bir kere daha tamir edilen çeşmenin mermerden ayna taşı bulunmakta olup, kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

Sahibü’l- hayrat Valide kethüdası Arslan Ağa Merhumun halifesi sahibetü ‘l-hay rat aişe ve Kerimesi
Ummehan Hatunların ruhlançün el-Fatiha.
Sene 1060/1650

Valide Sultan Kethüdası Arslan Ağa, IV. Mehmed zamanında yaşamıştır. Kitabeden anlaşıldığına göre, karısı H.1060 yılında vefat etmiştir. Bu Arslan Ağa’nın Üsküdar’da Sultantepe’de Elmasu Sokağı’nın karşısında kendi adına H.1056,1646 yıhnda yaptırdığı bir çeşmesi daha vardır.
(Bibi. İbrahim Hakkı Konyak, Üsküdar Tarihi, C.I-II (İstanbul 1976-1977); İbrahim Hilmi Tanışık “İstanbul Çeşmeleri” C.I-II (İstanbul 1943-1946) Dr. Nazım (Nirven), “İstanbul Şehremane-tine Vakıftan Devrolunan Sular” (İstanbul 1341).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir