Azaplar Hamamı

Azaplar Hamamı Unkapanı Elvanzade semtinde, Fil yokuşunda, Azaplar Camii’nin karşısındaydı. Fatih dönemi (1451-1481) yapısı olan bu hamam, 1944 yılında Atatürk Bulvarı açılırken yanındaki Elvanzade Camiiyle beraber yıktırıldı. Bazı kayıtlarda bu hamamdan dolayı yanındaki camiye “Azebler (Azaplar) Camii” dendiği geçmektedir!. Sonradan Elvanzade adını almıştır. Evliya Çelebi, hamamın Fatih tarafından yaptırıldığını ve binanın eski bir Bizans yapısının mimari üslubunun İslami mimariye dönüştürülerek inşa edildiğini ve çift taraflı bir hamam olduğunu belirterek şöyle der:

“İstanbul’da kefere zamanında kalan Azebler Hamamı var idi. İstanbul’da Osmanlılar eliyle ilk yapılan hamam Fatih’in yaptırdığı ırgat hamamıdır ki… İkinci hamam Azebler hamamıdır. Kefere mimarı tarafından değiştirilerek İslam adabı üzerine yaptırılmıştır. ”

Vakfiyeler de ise şu bilgiler vardır:

“Vakf-ı şeriften biri dahi Azebler hamamı mahallesinde… Azebler hamamı kurbinde merhum Elvanoğlu Mescidine muttasıldır. ”

“Azebler hamamı mahallesinde bir beyt-i

süflidir.”

“Azebler hamamı mahallesinde vaki birbab

değirmendir. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir