Kırımlı Aziz İdris Bey Kimdir,Hayatı

 

Kırımlı Aziz İdris Bey Osmanlı hekimi (İstanbul 1840-1878 ?).

Kırımlı Aziz İdris Bey Hayatı

Babası, Kırımlı olduğu için bu lakap ile meşhurdu.

1867’de Mektebi Tıbbiyei Mülkiyei Şahaneye müdür oldu.

Burada hikmeti tabiiye, tıbbî kimya, umumî emraz ve iç hastalıkları derslerini okuttu.

Bazı arkadaşlarıyla Eyüp’te, Beşirağa medresesinde Cemiyyeti Tıbbiyei Osmaniye adlı bir dernek kurdu.

1873’te bu derneğin genel sekreterliğini, bir sene sonra da başkanlığını yaptı.

Hilâli Ahmer cemiyetine (Kızılay) temsilci seçildi.

1877’de bu cemiyetin başkanlığına getirildi.

Tıbbiyede, derslerin Türkçe verilmesini sağladı.

Sonra, Askerî tıbbiyede de dersler Türkçe verildi (1871).

Kimya-yı Tıbbî (Tıbbî Kimya) [1869 ve 1873] ve Emrazı Umumiyye (Genel Hastalıklar) [1873] adlı ders kitaplarından başka, Lûgat-ı Tıbbi (Tıp Lügati) adlı tercüme eseri de vardır.

Ayrıca Mecmuai Fünun’a birçok makale yazmıştır.

 

Bir cevap yazın