Aziz Matta Kimdir? Hikayesi,Matta İncili

Aziz Matta Kimdir,Havari ve İncil yazarı. Romalılar adına vergi toplarken Kefar Nahum’da İsa’nın çağrısına uyarak havari oldu.

Aziz Matta Hikayesi

Dört İncil’den birincisi onun eseridir. Bir geleneğe göre Hamsin’den sonra Filistin’de Ye Habeşistan’da Hıristiyanlığı yaymaya çalıştı ve bu uğurda can verdi. Kemiklerinin XI. yy.da Salerno’ya götürüldüğü sanılır.

Aziz Matta İncili

Kilise kanunlarına uygun dört Incil’den biri. Metnin incelenmesi, ilk Incil’i Matta’ya mal eden geleneği çürütmez. Kitap, Yunancaya aktarılmıştır. Katoliklerin görüşü, ilk metnin Aramca olduğunu ileri sürer. Katolik olmayanlar, asıl metnin Yunanca olduğunu söylerler.

Roma kilisesi, muhtemelen Markos İncili’nden etkilenen bugünkü yunanca Matta Incili’ni Tanrı kelâmları arasına almıştır. Filistin geleneğini dile getiren ve Yahudiler için yazılmış olan Matta İncili, Tanrı mutlululuğu ve bu mutluluğun Nasiriye’li İsa tarafından gerçekleştirilmesi tema’sı üstünde durur.

Bu kitapta, Aziz Yusuf’un hatıralarıyla dolu «Çocukluk İncili» ve İsa’nın beş vaizi vardır; bunların en önemlisi (bölüm V-VII), Hıristiyanlığın temel kuralı olan Dağdaki Vaiz’dır.

İkonografi

Matta, genel olarak kanatlı bir adamla birlikte temsil edilir. Azizin resimlerine Couture du Mans, Floransa (Ghiberti), Tübingen, Sevilla (Breton Mercadante), Saint-Jean-de-Latran’daki (C. Rusconi) heykellerde ve birçok roman veya gotik kilisesinde rastlanır.

Aziz Matta’yı tablolarında canlandıranlar arasında B.Daddi (Floransa), Caravaggio (Berlin, 1945’te yok edildi), Guercino (Dresden), Rembrandt (Louvre) sayılabilir. Hayatından parçalar Assisi’nin vitraylarında, özellikle Roma’daki San Luigi dei Francesi (1597) için Caravaggio’ya ısmarlanan bir dizi tabloda yer alır.

Aziz Matta’ya Çağrı konusunu Carpaccio (Venedik) Mabuse (Londra), C. Engelberchtsz (Berlin), Terbrugghen (La Havre ve Utrecht), Valentin (Rouen) ve Fr. Puget (Château-Gombert) gibi ressamlar işledi. Ayrıca Vigno’nun Zulüm’ü (Arras), Poussin’in Aziz Matta ile Melek (Berlin) adlı eserleri ünlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir