Azra Erhat Kimdir,Hayatı

Azra Erhat Kimdir,Türk yazarı ve çevirmeni (İstanbul, 1915-İstanbul, 1982).

Azra Erhat Hayatı

Orta öğrenimini Brüksel’de tamamladıktan (1934) sonra 1939’da Ankara Üniversitesi Dü ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitiren Azra Azra ErhatErhat, aynı Fakülte’nin Klâsik Füoloji Bölümü’nde asistanlık, doçentlik yaptı.

1947’de üniversiteden ayrılmak zorunda kalınca, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde (1949-1956) gazeteci olarak, Uluslararası Çalışma Bürosu’nda da kitaplık memuru olarak çalıştı.

12 Mart döneminde siyasal bir suçlamadan ötürü Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol’la birlikte yargılandı ve beraat etti.

Çeşitli dergi (özellikle Yeni Ufuklar) ve gazetelerde yayımlayarak sonradan kitaplaştırdığı daha çok deneme niteliğindeki yazılarında edebiyat, felsefe, vb. sorunlar üstünde duran, Anadolu uygarlığına ayrı bir önem gösteren,çağdaş hümanizma (insancılık) anlayışının belirginleşmesi ve benimsenmesi için, ortak çalışma arkadaşları Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat günyolla birlikte çaba harcayan insan sevgisinden kaynaklanan bir ahlak anlayışını savunan Azra Erhat, çevirilerinde de belli bir seçmecilikle, insancılığı işleyen ya da insancılığa ağırhk veren yazarların (Homeros, Rabelais, vb.) yapıtlarına öncelik tanımış, çeviri çalışmalarını çoğunlukla S.Eyüboğlu, V. Günyol, A. Kadir gibi yazar ve çevirmenlerle birlikte gerçekleştirmiştir.

A. Kadir’le birlikte Homeros’ tan yaptığı İlyada çevirisinin ilk cildiyle Habib Edip Törehan Bilim Ödülü’nü (1959), aynı kitabın üçüncü cildinin çevirisiyle de Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü (1961) alan yazar, gene A. Kadir’le birlikte Homeros’un Odysseia’sını (1970) çevirmiş, ölümünden sonra Yazko Çeviri dergisi tarafından “Azra Erhat Çeviri Ödülleri” adıyla bir ödül oluşturulmuştur (1983).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir