Baba Haki Medresesi

Baba Haki Medresesi Vefa da “Baba Haki Mahallesi” adını taşıyan yerdeydi.

Hadika’da açıkça belirtilen bu medrese ve mahalle hakkında İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümenindeki 582 nolu kayıtta şu bilgiler vardır:

“Vakıflar Başmüdürlüğünde mevcut mebani-i hayriye defterlerinden edinilen malumata göre, cami medrese ve meşrutahaneden mürekkip olan işbu hayrat camia’sının banisi Hoca Teberrük diye anılan İbrahim Hulusi Efendidir.

Mezkur medrese müştemilatı ile 1324/1908 tarihinde Vefa harikinde yanmış arsa haline gelmiştir. Bazı duvar ve akşamı mevcuttur.

Yapılış tarihi 918/1486, tamir tarihleri 317/1898/1322/1904-5’dir.

Bu kaynakta sözü edilen medrese Baba Haki Medresesi, mabed ise “Hoca Teberrük” diğer adıyla “Yahya Güzel Mescididir” Baba Haki Medresesi 1693 yangınında yandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir