Baba Himmet Gazetesi

Baba Himmet Gazetesi 1911 yılında yayınlanmaya başlanan mizah gazetesidir.

İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü: Osman Nail, Sermuharriri (Başyazarı): Nazif’ti.

Haftada iki defa Perşembe ve Pazartesi günleri çıkan gazetenin tanıtma yazısında: “Her şey den bahis, bitaraf Osmanlı gazetesi” deniyor, ayrıca hiç bir fırkaya mensup olmadığı, ifrat derecede meşrutiyete aşık olduğu belirtiliyordu.

Nüshası 10 paraydı.

Osmanlı basınından Baba Himmet mizah gazetesinin bazı sayılarının kapakları

Bir cevap yazın