Baba Himmet Gazetesi

Baba Himmet Gazetesi 1911 yılında yayınlanmaya başlanan mizah gazetesidir. İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü: Osman Nail, Sermuharriri (Başyazarı): Nazif’ti. Haftada iki defa Perşembe ve Pazartesi günleri çıkan gazetenin tanıtma yazısında: “Her şey den bahis, bitaraf Osmanlı gazetesi” deniyor, ayrıca hiç bir fırkaya mensup olmadığı, ifrat derecede meşrutiyete aşık olduğu belirtiliyordu. Nüshası 10 paraydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir