Babailik Nedir, Kısaca

Babailik Nedir Kısaca,Siyasal bir amaca yönelik Anadolu Selçuklu Devleti’ni hayli uğraştıran kuvvetli  Babâî başkaldırmaları XIII. yüzyılının en önemli olaylarıdır.

Baba İshak Peygamberdir.

İnançlara göre öl­memiş, gökteki yerine çekilmiştir.

Bazı kaynaklarda Babaîliğin asıl kurucusu olarak Baba İlyas gösterilir.

Onun yetiştirmesi olan Baba İshak Kafersûdi büyük zaferle elde ettikten sonra her ne kadar yakalanıp asılmışsa da büyük etkisi görünümüze kadar süregelmiştir.

Türk tasavvufunda en önemli yeri alan Bektaşîlik, Babaîlikten türemiştir.

Yine bektâşîlikten türeyen ve Anadolu Türkleri arasında çok yayılan Hayderîlik, Kalenderîlik, Abdallık gibi hak yolundan sapmış sayılan Türk tarikatları Babaîliğin izlerini taşır.

Bütün bu mezhep ve tarikatlarda Şamanlık’ın izleri vardır.

Babaîlik sonunda Alevîlik, Kızılbaşlık, Çepnilik, Tahtacılık gibi birçok akımların içinde eriyip kaybolmuştur.

Bir cevap yazın