Babanzade İsmail Hakkı Biyografisi

Babanzade İsmail Hakkı (1876-1913)- Türk siyaset ve bilim adamı, yazarı. Babanzade Mustafa Zihni Paşa’nın oğludur. Bağdat’ta doğdu.
Galatasaray Sultanisi’ni bitirdi. Mülkiye Mektebi’nden mezun olacağı esnada bazı arkadaşlarıyla birlikte Sultan Abdülhamid’in mevlit şekerini yemedikleri gerekçesi ile okuldan çıkarıldı.

İkdam gazetesine girerek gazeteciliğe başladı. 1908’de Hüseyin Cahid (Yalçın) ile birlikte Tanin gazetesine geçti. Meclis görüşmeleri ile ilgili yorumlar ve dış politika yazıları kaleme aldı. Siyasete atılarak Bağdat’tan mebus seçildi (1908).

Hakkı Paşa tarafından kurulan kabinede Maarif Nazırlığı’na getirildi (1910). Bu arada yazarlığını sürdürürken Mülkiye Mektebinde Hukuk-ı Esasiye (Anasaya) dersleri de verdi. İstanbul’da öldü.
Başlıca eserleri şunlardır: Hukuk-ı Esasiye (Mekteplerde uzun zaman okutuldu.) Dreyfüs Meselesi ve Esbab-ı Hafiyesi (AH Reşad Bey ile birHkte, 1897), Irak Mektupları (Osmanlı idaresi teşkilatının ıslahatı hakkındaki makaleler.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir