Bahaittin Şakir Kimdir

Bahaittin Şakir Kimdir,Türk bilim adamı (1880 -1922).

Bahaittin Şakir Hayatı

Askerî Tıbbıyeyi bitirdi (1894), aynı okulda tıp kanunu öğretmen vekilliğine tayin edildi.

Bahaittin Şakir
Bahaittin Şakir ,Türk bilim adamı (1880 -1922).

Hürriyet taraftarı fikirler taşıdığından dolayı Erzincan’daki IV. orduya gönderildi, oradan Paris’e kaçtı.

Gizlice İstanbul’a gelip İttihat ve Terakki cemiyetinin ileri gelenleriyle temas kurdu.

1908 Meşrutiyetinden sonra vatana döndü, Askerî tıbbiyedeki görevine tekrar başladı, bir yıl sonra Tıp fakültesinde tıp kanunu öğretmenliğine getirildi.

Fakültede genel sekreter oldu.

(1910, 1921). Şûrayı Ümmet gazetesini çıkardı.
Birinci Dünya savaşında Ermenilerin Türkiye içinde göçü işini üzerine aldı.
Yeni Mecmua’yı kurdu.
Mütarekede İtilâf devletleri tarafından mahkûm edildi.
İstanbul’dan kaçarak Berlin’e gitti, orada bir ermeni tarafından öldürüldü.
Başlıca eserleri: Tıp Kanunu Dersleri (1908); Tababet-i Adliye Rehberi (1911).

Bir cevap yazın