Bahri Mehmet Paşa Kimdir,Hayatı

Bahri Mehmet Paşa Osmanlı nişancı ve şairi (Kilidülbahr, ?-Üsküdar 1700). Enderundan yetişti. Mehmed IV’ün hasoda ağaları içine girdi. Sır kâtipliğini yaptı.

Temmuz 1687’de beylerbeyilik rütbesiyle saraydan ayrılarak, Kastamonu, Van, Doğu Karahisar valiliklerinde ve Çardak muhafızlığında bulundu.

1683 ve 1698’de olmak üzere, iki defa nişancı oldu. Bu arada Seddülbahr ve Kıbrıs muhafızlıklarını da yaptı. Cizye muhasebeciliği sırasında öldü.

Devrinin tanınmış şairlerindendi, şiirde Bahrî mahlâsını kullanıyordu. Her türlü yazıda gayet mahir bir hattattı.

Bir cevap yazın