Bahriye Nezareti Nedir,Bahriye Nazırları

Bahriye Nezareti Nedir Bahriye Nezareti,Osmanlı imparatorluğunda, deniz kuvvetlerinin barış ve savaşta, hazırlık, sevk ve idaresinden sorumlu makam.

Önceleri donanma kumandanlığıyla bahriyeye ait bütün İdarî ve malî işler kaptanıderyanın (kaptan paşa) sorumluluğu altındaydı.

Sonraları deniz kuvvetleriyle ilgili işler Bahriye nezareti adiyle yeni kurulan bir idareye devredildi ve bu idarenin başına getirilen kimseye de Bahriye nazırı adı verildi (1867).

1876’da kaptanıderyalık yeniden kurulduysa da bu isim aynı yıl içinde tekrar Bahriye nezareti olarak değiştirildi.

Ankara’da Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulunca deniz kuvvetlerine ait işler Milli Savunma bakanlığına ayrı bir daire olarak bağlandı (1920).

Ayrıca bir Bahriye vekâleti kuruldu (1924), daha sonra bu bakanlık da kaldırılarak işler yeniden Millî Savunma bakanlığına bağlandı (1927).

Günümüzde Millî Savunma bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı bu görevi yürütmektedir.

Bahriye Nazırları Listesi

 • Hakkı İsmail Paşa (19 mart 1867)
 • Mahmud Nedim Paşa (8 mart 1868)
 • Ferit Abdülhamid Paşa (11 eylül 1871)
 • Fosfor Mustafa Paşa (7 aralık 1871)
 • Samih Paşa (29 ocak 1872)
 • Morali İbrahim Paşa (3 mart 1872)
 • Ahmed Esat Paşa (1 ağustos 1872)
 • Fosfor Mustafa Paşa [2. defa] (12 ekim 1872)
 • Namık Paşa (6 kasım 1872)
 • Hüseyin Avni Paşa (5 ocak 1873)
 • Haşan Rıza Paşa (16 şubat 1873)
 • Kayserili Ahmed Paşa (15 haziran 1873)
 • Ahmed Esat Paşa [2. defa] (28 ocak 1875)
 • Rauf Paşa (26 mayıs 1875)
 • Haşan Rıza Paşa [2. defa] (20 eylül 1875)
 • Namık Paşa [2. defa] (3 ekim 1875)
 • Haşan Rıza Paşa [3. defa] (22 kasım 1875)
 • Lofçalı Derviş Paşa (13 ocak 1876)
 • Abdülkerim Nadir Paşa (20 nisan 1876)
 • Kayserili Ahmed Paşa [2. defa] (6 mayıs 1876; 14 haziranda tekrar kaptanıderya adını aldı)
 • Rauf Paşa [2. defa] (1 ocak 1877)
 • Said Paşa (26 aralık 1877)
 • Morali İbrahim Paşa [2. defa] (5 mart 1877)
 • Vesim Paşa (1 temmuz 1878)
 • Rasim Paşa (1 şubat 1879)
 • Bozcaadalı Haşan Hüsnü Paşa (12 ocak 1881)
 • Ahmed Ratip Paşa (1 aralık 1882)
 • Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa [2. defa] (3 aralık 1882)
 • Celâl Bey (27 temmuz 1903)
 • Haşan Rami Paşa (27 aralık 1906)
 • Arif Hikmet Paşa (15 ağustos 1908)
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (27 ocak 1909)
 • Ali Rıza Paşa (14 şubat 1909)
 • Emin Paşa (31 mart 1909)
 • Emin Paşa (22 nisan 1909)
 • Arif Hikmet Paşa [2. defa] (5 mayıs 1909)
 • Halil Paşa (12 ocak 1910)
 • Hakkı Paşa (2 nisan 1910)
 • Mahmud Muhtar Bey (26 kasım 1910)
 • Salih Paşa (13 haziran 1911)
 • Mahmud Muhtar Paşa [2. defa] (2 temmuz 1912)
 • Hurşit Paşa (14 ekim 1912)
 • Çürüksulu Mahmud Paşa (14 temmuz 1913)
 • Cemal Paşa (6 mart 1914)
 • Rauf (Orbay) Bey (14 ekim 1918)
 • Ali Rıza Paşa [2. defa] (23 kasım 1918)
 • §akir Paşa (23 mart 1919)
 • Avni Pasa (12 nisan 1919)
 • Salih Paşa [2. defa] (21 temmuz 1919)
 • Esat Paşa (14 mart 1920)
 • Kara Said Paşa (5 nisan 1920)
 • Hamdi Paşa (5 ağustos 1920)
 • Salih Paşa [3. defa] (22 ekim 1920)
 • Ziya Paşa (23 nisan 1921)
 • Salih Paşa [4. defa] (13 haziran 1921)
 • Bahriye vekili: İhsan Bey (31 aralık 1924)

Bir cevap yazın