Bahsi Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Bahsi Mehmed Efendi Türk devlet adamı (İsparta ? – İstanbul 1623).

Ispartalı Yusuf Efendinin oğlu, öğrenim gördükten sonra şeyhülislâm Çivizadeden mülâzemet aldı.

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı.

1606’da Mekke, 1608’de Mısır, 1613’te Edime ve 1618’de İstanbul kadısı oldu.

1619’da Anadolu kazaskerliğine getirildi; sonra görevinden alındı. Sadrazam Merre Hüseyin Paşanın azil ve katlini isteyen ulema ile işbirliği yaptığından görev ve arpalıkları geri alınarak Bursa’ya sürüldü.

Murad IV’ün cülusunda affedildi . ve İstanbul’a döndü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir