Bakara Suresi,Özellikleri

Bakara Suresi,Kur’an’ın ikinci sûresi olan Bakara 286. âyettir.

Hicret döneminde yaklaşık on yılda inmiştir.

Bakara Suresi Özellikleri

Birinci âyeti Medine’de inen ilk âyettir.

Kur’an’ın en son inen âyetinin yine bu sûrede olduğu ve 280 âyet olduğu sanılmaktadır.

Kimi metinlerde elif, lâm, mim birinci âyet olarak gösterilmektedir.

Sûre böylelikle 286 âyet olmaktadır.

Kimi metinlerde ise bu harfler besmeleden sonra okunur ve ikinci âyet birinci âyet olur.

Böylece sûre 285 âyet olur…

İkinci ya da birinci sayılan âyet şöyledir: “Bu öyle bir kudrettir ki, doğruluğunda hiç şüphe yoktur, Allah’tan sakınanlara yol göstericidir”.

Kimi sûrelerin başlarında bulunan Elif, lâm, mim harflerinin ne anlama geldiği belli değildir, kimi yorumcular bu harflerin “Allah’tan Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e” sözcüklerinin ilk harfleri olduğu kanısındadırlar.

Bakara deyimi Arapça inek demektir.

Sûreye bu ad, Peygamber Hz. Musa’yla ilgili bir öykünün anlatılmasından ötürü verilmiştir.

67. âyeti şöyle der. “O gün Mûsâ ulusuna demişti: Bakın, Allah size bir inek kesin buyuruyor”.

Yahudilein kutsal kitabı Tevrat’ta da anlatılan bu öykü ( Âdâd, 7, 63-68, Tesniye 21, 1-9) şöyledir: Bir adam öldürülüyor, kimin öldürdüğü belli değildir.

Yahudiler suçu birbirlerinin üzerine atıyorlar, Peygamber Hz. Mûsâ da Allah’ın diyet olarak bir inek kurban edilmesini buyurduğunu söylüyor.

Yahudiler, Hz. Musa’ya; kesilecek inek şöyle mi olsun, böyle mi olsun? diye yan alaylı sorular soruyorlar, fakat sonunda da ineği kesiyorlar.

Sûrede bu öykü anlatıldığı gibi, Peygamberlere böyle yersiz sorular sorulmaması gerektiği de sezdirilir.

Sûrenin 72 ve 73. âyetleri de şöyle der: “O gün sizler bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirlerinizin üstüne atmıştınız.

Oysa Allah, sizin gizlemiş olduklarınızı meydana çıkarır.

Onun için, ineğin bir parçasıyla öldürülene vurun, buyurduk.

İşte Allah ölüleri böyle diriltir, sizlere belgelerini de böyle gösterir, aklınız yatsın diye”.

Bakara sûresi Kur’an’ın en uzun süresidir ve içerdiği yargılar (hükümler) da pek çoktur.

Bu yüzden bu sûreyi Peygamber kimi hadîslerinde Fustat al-Kur’an ve Sanâm al-Kur’an deyimleriyle de adlandırmıştır.

Bir cevap yazın