Bal Nedir,Nasıl Oluşur | Ansiklopedik Bilgi |

Bal nedir tıp,Bal nedir nasıl oluşur,Bal nedir ne ise yarar,Bal çeşitleri nedir,Bal Nedir,Nasıl Oluşur,Bal yüzyıllar Doyunca insanlarca tatlı ve besleyici bir doğal gıda olarak değerlendirilmiştir.

Ancak bu bizim için değilde, enerjice zengin bir gıda kaynağı olarak depolayan arılar için üretilir.

Ortalama bir bal arısı kovanında 80000 arı olmasına karşılık sadece işçi arılar, ömürlerinin belli bir bölümünde, bal yaparlar.

İşçi arı için nektar arama, bir seri görevin en sonuncusunu oluşturur.

Daha önemli işler arasında hücreleri temizlemek, larvaları beslemek, petekleri yapmak ve kovan girişini savunmak vardır.

Ancak 15 günlük olduğunda, daha önce larvaları beslemek için arı sütü üreten forekksaltı bezleri, bal üretimi için gereken enzimleri salgılamaya başlar.

Nektar’ın Toplanması

İşçi anların,besin toplama uçuşlarından dönen daha yaşlı işçileri gözlemek suretiyle arama görevine hazırlandığı sanılmaktadır.

Bal arısının dansı çtfk tanınmıştır ve işçi arının kardeşlerine, zengin nektar kaynağını haber vermede kullandığı yollardan biridir.

Uçuşa çıktığında işçi arı nektarı koku ve gözle keşfeder.

Uzun mesafelerde genellikle koku duygusundan faydala nılırken, gölgeli görünüşü ile beliren çiçek yakınında göz önem kazanır.

Gördükleri renklerin, bizim algıladığımız ve ultra viyole ışıkları da kapsavan tayfa oranla daha kısa dalga boylu olmasına karşılık arılar oldukça iyi renk ayrımı yapabilirler.

Tam beyaz olarak algıladığımız çiçeklerin çoğu arılar için, onları nektar kaynağına götürecek renkli maddeler ve rehber çizgilerdir.

Nektarın miktarına bağlı olarak bir arı tek bir uçuşta 50 ila 1.000 çiçeğe konar.

Ağaçların küçük, önemsiz çiçekleri dahil tüm çiçeklerden şekerli su alınabilir.

Yalnızca akasya, kavak ve ıhlamurun çiçekleri daha çok çekicidir.

Sadece 80-85 miligram ağırlığında olmakla birlikde işçi arı, yemek borusu sonunda ve ana mide üstünde bulunan bal midesinde depoladığı 75 miligram nektar taşıyabilir.

Arı Nasıl Bal Yapar

İşçi arı kovana döndüğünde toplamış olduğu nektar seyreltilir ve önemli ölçüde envertaz ve glikoz oksidaz adlı enzimlerle karıştırılır.

Kovan girişine konan işçi, getirdiği nektarı emme organlarını uzatarak boşaltan görevli arılardan biri tarafından karşılanır.

Tüm nektarı boşaltan görevli arı, kovanın sakin bir köşesine çekilir ve 20 dakika boyunca emme organlarını sürek li katlayıp açarak, nektardaki fazla suyu buharlaştırırlar.

Bundan sonra şekerli çözelti boş hücrelerde depolanır ve arı hücrenin üzerine çıkıp kanatlarını çırpmak suretiyle geri kalan suyu da ortamdan uzaklaştırır.

Hücre daha sonra balmumu ile kapatılır ve nektar, doğal olarak bala dönüşmeye terkedilir.

Bu olay yaklaşık 5 gün sürer. Ana kimyasal reaksiyon sukrozun glikoz ve fruktoza dönüşümüdür.

Aynı zamanda daha karmaşık şekerlerde sentez edilir.

Glikoz oksidaz enzimi ayrıca glikozu etkileyerek, bakteri üremesini önlemede antiseptik etkisi yapan hidrojen peroksit üretir.

Balın İnsanlar Tarafından Kullanılması

Bal, çok eski zamanlardan beri insanlarca kullanılmıştır.

Günümüzde Afrika ve Hindistan’da kabile üyeleri atalarının yaptığı gibi, yaban arılarının kovanlarını talan ederek ve özel arı ağaçlarını işaret ve sembollerle belirleyerek, bal toplarlar.

Romalılar ve kuzey Avrupalı Viking ve Keltlerce içilen bal esaslı içkiye benzer mayalı bir ballı içecek bugün bile bazı bölgelerde üretilmektedir.

Dünyanın bir çok bölgesinde MU, sağlıklı gıda ve tatlandırıcı olarak bugün çok yaygın kullanılmaktadır.

Bal büyük hacimli bir iş olup dünya üretimi 900 000 tondur.

En büyük ihracatçılar Meksika, Arjantin, Avustralya ve ABD dir. îhraç edilen bu ballar genellikle tek bir ana nektar ürününden yapılır, örneğin Avustralya’da okaliptüs balı ve ABD de kara (sert) buğday balı.

Gıda uzmanlan bu tek kültür ballarını, değişik çiçek kaynaklarından toplanan “yaban balı” lehine terketmek eğilimindedirler.

Yunanistan’daki Hgmetus dağı ve güney Fransa’daki Narbonne balları güzel koku ve aromatik tatlarını, kuru Akdeniz yamaçlarında yetişen kekik, mercanköşk (güvey otu) ve biberiye gibi yabani şifalı bitkilerden alırlar.

Almanya’nın siyah çam balının alışılmamış olmasının nedeni arıların nektar yerine, bitki özüyle beslenen yaprak bitlerinin salgıladığı tatlı, yapışkan sıvıyı toplamalarıdır.

Bal

Bir cevap yazın