Balat İskele Camii

Balat İskele Camii  Balat kapısı dışında kargir bir mâbeddir. İlk yapısı ahşaptı ve Şeyh Yusuf Şücaeddin tarafından yaptırılmıştı. 1892 Karabaş Mahallesi’nde çıkan yangında harab olunca yenilendi ve bugünkü şekline dönüştürüldü. Camiin altında bir mağaza vardır. Camiye bir merdivenle çıkılır Hadîkatü’l-Cevâmı de, ‘Bani Şeyh Yusuf Şücaeddin Anbâridir, merkadi malûm değildir” diye söz edilmektedir.

Mâbedin yanında çeşme vardır. Üzerindeki kitabe şudur: “Halen Kapuçuhadârı hazret-i Şehriyan Bekir Efendi’nin Validesi Hafize Hanımın müceddeden ihya eyledikleri hayratlardandır” H.1241/1825

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir