Balizade Mustafa Efendi

Balizade Mustafa Efendi Türk şeyhülislâmı (İstanbul, ? –  1662). Şeyhülislâm Hocazade Mehmed Efendiden mülâzemet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Medine, Üsküdar ve Galata kadısı oldu.

Bir süre sonra görevinden alındı (1648). Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1652). Şeyhülislâm oldu (1656); Filibe’ye sürüldü (1657). Mehmed IV’ün izniyle İstanbul’a geldi, Sütlüce’deki yalısına çekildi.

Eserleri: Mizânü’l Fetava (Fetvaların ölçeği); «Kenzü’l Hakaik» Şerhi; «Kaside-i Bürde» Şerhi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir