Baltacı Mehmed Paşa

Baltacı Mehmed Paşa,(Osmancık 1660-Limni 1713) Türk devlet adamı. Gençliğinde Trab usgarp, Tunus ve Cezayir’de bulundu; saraya yazıcı olarak alındı.

Baltacı Mehmet Paşa Hayatı

Mehmed IV’ün ölümünden sonra yazıcılar halifeliğine yükseldi; daha sonra kızlarağası Ahmed Ağanın aracılığıyla Baltacılar ocağına girdi.

Hâmisi Habeşî Ali Ağa dârüssaade ağası olunca, şehzade Ahmed’in (Ahmed III) hizmetine verildi; bu arada Mustafa II’nin işlerine baktı.

Kalaylıkoz Ahmed Paşa sadrı azam olunca onun yardımıyla vezirlik rütbesine yükseldi, kaptanıderyalığa getirildi (1704); fakat yaptığı düzen sonucu sadrazamı azlettirerek kendisi sadrazam olduysa da beraber azledildi (1706); yazıcı İbrahim Efendinin aracılığıyle Erzurum valiliğine, daha sonra Sakız adası muhafızlığına (1707) ve Halep beylerbeyliğine tayin edildi.

Köprülüzade Numan Paşanın azlinden sonra, ikinci defa sadrazamlığa getirildi (1710); 1711 Prut yahut Rus seferi. Baltacı’nın kumandasında başladı. Seferin sonunda Ruslar ile Prut boyunda yapılan antlaşma da yine onun tarafından yapıldı.

Fakat antlaşmanın yapılmasından bir süre sonra aldatılmış olduğu anlaşıldı; Kırım hanı Devlet Giray ile İsveç kralı Karl XII’nin Baltacı aleyhindeki propagandaları da buna eklenince, bütün malları müsadere edilerek önce Midilli sonra da Limni adasına sürüldü; orada hastalanarak öldü.

Baltacının şahsiyeti hakkında birbirine zıt fikirler ileri sürülmüştür. Yaptığı Prut seferi ve sonuçları, hâlâ tartışma konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir