Barit Nedir,Nerede Kullanılır

Barit Nedir,Nerede Kullanılır,Baryumun en yaygın minerali olan barit, camsı, beyaz ya da hafif renkli, düz ya da prizmamsı billurlar (ortorombik sistem) halinde bulunur.

Sertliği 3-3,5, özgül ağırlığı 4,3-4,6’dır. Petrol sanayisinde kuyu açma çalışmalarını ağırlaştırmakta ve gaz basıncının denetimini sağlamakta, boyacılıkta katkı maddesi olarak kullanılır.

Metal yataklarında, kireç taşlarında, kum taşlarında, göl ya da deniz tortullarında yaygın olarak bulunur.

Barit Madeni Kullanım Alanları

Barit kullanımı genel olarak üçe ayrılarak incelenir: Sondajlık (%90), kimyasal (%7) ve dolgu malzemesi (%3).

Kaba haliyle ya da sadece yıkama, sudan geçirme, eleme, yüzdürme ve manyetik ayırma gibi basit işlemlerden geçirilen barit ilk ürün olarak alıcı bulur.

Kaba hâldeki baritin çoğunluğu minimum bir saflığa ve yoğunluğa ulaşana kadar işlemden geçirilir.

Ağır çimento olarak kullanılan barit ezildikten sonra elenerek aynı büyüklüğe getirilir.

Baritin çoğu öğütülerek sanayi ürünlerinde katkı malzemesi olarak ya da petrol veya doğalgaz kuyularını açarken ağırlık yapan katkı malzemesi olarak kullanılır.

Dünya üzerinde sondajda kullanılan barit, API 13A uluslararası standardına göre, Türkiye’de ise TS 919 standardına göre üretilmektedir.

Barit boya ve kâğıt yapımında da kullanılır. Her ne kadar baritin içinde ağır metal olan baryum bulunsa da , baryumun yüksek çözünürlüğü nedeniyle birçok hükümet tarafında toksik maddeler arasında sayılmaz.

Bir cevap yazın