Baryum,Özellikleri,Kullanım Alanları

Baryum,yumuşak, beyaz bir elementtir. Arı olarak elde edilmesi zordur, çünkü oksijen ve suyla çok çabuk tepkimeye girer. İnce toz halinde iken havayla temas eder etmez alev alır.

Baryum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Gümüşümsü,yumuşak bir metal olan, periyodik çizelgenin IIA grubunu oluşturan toprak alkali metaller arasında beşinci sırada yer alan baryumun simgesi, Ba, atom sayısı 56, atom ağırlığı, 137,34, 20 °C’ta yoğunluğu 3,7 g/cm³, ergime(erime) noktası yaklaşık olarak 725 °C, kaynama noktası yaklaşık olarak 1 640 °C’tır.

Baryum doğada oldukça yaygındır; ama kalsiyumdan daha az bulunur. Ana filizi baritte (baryum sülfat) baryum oksit bulunduğu K.W. Scheele tarafından ortaya konmuş (1779) ve metal ilk olarak Sir Humphry Davy tarafından ayrıştırılmıştır (1808).

Arı baryum hemen yükseltgendiğinden, bu özelliğinden yararlanılarak vakum tüplerinden oksijen ayırmada bir toplayıcı olarak kullanılır.

Son derece elektropozitif olduğundan ve tepkimeye çabuk girdiğinden, çeşitli metallerle (özellikle alüminyum ve magnezyumla) tepkimeye sokularak alaşımları yapılır.

Tepkimeye girer girmez tipik bir iki değerli iyon olarak davranan ve daha büyük iyonların çökelmesini sağlayan Ba/2+ iyonunu oluşturur.

Baryum hidroksit, (Ba[OH]/2), suda çözünebilir ve güçlü bir bazdır.Baryum oksit (BaO), küçük miktarlarda peroksitin laboratuvarda elde edilmesinde kullanılır.

BaO’nun havayla yükseltgenmesi, baryum peroksit (Ba0/2) oluşturur.

Baryum peroksit sulandırılmış sülfürik asitle (H/2 S0/4) tepkimeye girdiğinde hidrojen peroksit (H/2 0/2) oluşur.

Baryum karbonat (BaC0/4), öbür baryum bileşiklerinin elde edilmesinde, hammadde olarak,optik cam ve ince cam işlerinde, hoparlörler için seramik mıknatıs hazırlanmasında ve fare ilacı olarak kullanılır.

Baryum sülfat (BaSO/4), tıpta ur, polip, vb. anormal oluşumların aranması için mide-bağırsak röntgenlerinin çekilmesi sırasında, kontrast maddesi olarak kullanılır.

Bir cevap yazın