Başçuhadar Ağa

Başçuhadar Ağa  Osmanlı saray, teşkilâtında Enderun’un en büyük rütbedeki görevlisi Silahdar Ağa’dan sonra gelen Çuhadar Ağa ile aynı mertebedeki saray görevlisidir. “Rikab Başçuhadar” da denilirdi.

Başçuhadar yirmibeş çift çakşır alırdı. Padişahlar bir yere giderken başçuhadar rikâb-ı hümâyunun sağ tarafında yaya olarak yürürdü. Giydikleri elbiseler oldukça gösterişliydi. Kemerlerinde bir hançer, ellerinde zincirli bir altından kamçı bulunurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir