Basiretçi Ali Efendi Kimdir

Basiretçi Ali Efendi Kimdir,Gazeteci (7,1845-İstanbul 1910).

Basiretçi Ali Efendi Hayatı

Basiretçi Ali Efendi Kimdir
Basiretçi Ali Efendi,Gazeteci (7,1845-İstanbul 1910).

Enderundan yetişti ama Saray’da görev almadı.

İstanbul’da «Menafii Vataniye ve Havadisi Umumiyeye Dair Millet gazetesi» diye vasıflandırılan Basiret’i çıkardı (1869-1878, 2.376 sayı).

Kısa zamanda İstanbul basınının önemli şahıslarından biri oldu.

Basiretçi Ali Efendi diye ün saldı.

1870 Savaşında Almanları tutan yazılar yazdığı için Bismarck tarafından Berlin’e davet edildi (1871).

Biraz para, bir de makine alarak döndü.

Gazetenin boyu büyüdü, yazıları tamamen siyasi bir hüviyet aldı.

Ali Suavi de Basiret’te felsefe ve ilim konularında yazılar yazdı.

Bir makalesinde Ali Suavi, Çırağan sarayı baskınını ima etmişti.

İma gerçekleşince Basiret kapatıldı, Ali Efendi İstanbul’dan uzaklaştırıldı.

1908’e kadar Suriye ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

II. Meşrutiyet ilân edilince çağrılmadan İstanbul’a geldi, gazetesini çıkarmaya başladı.

Birkaç sayı sonra gazete yeniden kapandı.

Ali Efendi Berlin’e gitti.

Basılmış iki kitabı vardır: Yıldız’ın Hatası (Devleti Aliy-ye ve Rusya Muharebesi, 1293) 1908; İstanbul’da Yarım Asırlık Vakayii Mühimme (İstanbul’da Yarım Yüzyılda Geçen önemli Olaylar) 1909.

Bir cevap yazın