Bataklık Nergisi

Bataklık Nergisi Baharın ilk günlerinde, bütün kuzey yanküredeki bataklıklar ve akarsu kıyıları bataklık nergisinin (Caltha palus-tris) altın sansı çiçekleriyle bezenir. Adındaki nergis sözcüğüne karşılık bu bitki bir nergis türü değildir, düğün çiçeğigiller familyasındandır.

Bataklık nergisinin çanak biçimindeki güzel san çiçekleri de yapı olarak öbür çiçeklere pek benzemez. Çiçeklerin çoğu pembe, kırmızı, sarı gibi değişik renklerdeki taçyap raklar ile bunları çevreleyen yeşil ça nakyapraklardan oluşur. Oysa bataklıkner gisinin 2 ile 5 cm çapındaki çiçekleri san renkli çanakyapraklardan oluşmuştur ve gerçek taçyapraklar yoktur.

Her çiçeğin ortasında çok sayıda erkekorgan bulunur. Tohumlar olgunlaşınca, bir kılıf biçimindeki meyve ikiye yarılarak tohumları çevreye saçılır.

Bataklık nergisinin yapraklan genellikle yürek biçiminde ve kenarları dişlidir. Her dişin arasında küçük bir gözenek, yani delik bulunur. Bitkinin kısa kökleriyle emdiği su fazla geldiğinde bu gözeneklerden dışarı atılır.

Gövdenin alt bölümündeki yapraklar uzun birer sapla suyun içinden yükselirken, sapsız olan üst yapraklar doğrudan gövdeden çıkar. Bitkinin boyu yaklaşık 30 santimetreyi bulur.

Mart ile mayıs arasında çiçeklenen bataklık nergisinin gövdesi, yapraklan ve kökleri bazı yörelerde pişirilerek sebze gibi yenir. Oysa bitki çiğken zehirlidir ve tadı acı olduğu için sığırlar otlarken bu bitkiyi yemekten kaçınırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir