Baybars Hikayesi Nedir

Baybars Hikayesi,Arap halk hikayesi. Kıpçak ülkesinde esir edilip Şam’a satılan Melik-üz-Zahir Baybars’ın maceralarını anlatır.

Birbirine pek sıkı bağlanmayan hikâyeler şeklindedir. Hakiki bir sanatkârın elinden çıkmadığı için gelişmemiş bir destandır.

Haçlılara ve Moğollara karşı İslâm dinini savunmak için giriştiği savaşlarla bir halk kahramanı haline gelen Baybars, Mısır’da binbir gece masallarına da konu oldu.

Halk muhayyilesine ve rivayetlere göre kaleme alındığı için Baybars hikayesinin tarihi değeri yoktur.

Bir cevap yazın