Bayburt Kalesi,Tarihi,Özellikleri

Bayburt Kalesi Bayburt şehrinin kuzeyindeki kale. Kimler tarafından ve hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir.

Bayburt Kalesi Tarihi

Doğu Roma imparatoru lustinianos tarafından tamir ettirildi. Selçuklular devrinde Erzurum Meliki Tuğrul Şah ile oğlu Rükneddin Cihan Şah devrinde yeniden tamir gördü ve genişletildi (1200-1300). Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir tamir daha gördü.

Bayburt Kalesi Özellikleri

Beş cepheli Bayburt kalesinin surları 30 metre yüksekliktedir. Yalçın bir kaya üzerine kurulmuştur.

Bir dayama duvarı surları kuvvetlendirir. Yer yer «Dış kale»ye benzeyen sur kalıntıları görülür. Ancak bu duvarlar çok yerde yıkılıp kaybolmuştur.

İki kapısı vardır. Üç kat demirden yapılmış olan doğudakine «Demir kapı», batı-dakine ise «Nöbethane kapısı» denilir.

Eskiden kalenin içinde 300’e yakın ev vardı. Gene kalenin içindeki Ebülfeth camisi ün kazanmıştı.

Surların dışındaki ince minareli Zahid Efendi camisinin çevresinde mahkemeyi şeriye, boyahane, değirmen gibi yapılar yer alıyordu.

Belli başlı yapıları arasında Kadızade Mehmed Çelebi camisi, Şengül Bey camileri, tekkeler zaviyeler medreseler, imaretler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir