Bayezid Rumi Kimdir,Hayatı

Bayezid Rumi Kimdir,Türk bilgin ve şairi (?-Edirne 1514).

Şeyh Çelebi Halife aracılığıyla tarikata girdi. Sonra Edirne’ye yerleşti. Orada öldü. Kıyık mezarlığında Bâcdârhane denen yere defnedildi.

Tasavvuf’taki yeri için Bayezid Bistamî ile karşılatırılıp ona sâni (ikinci) dendi.

Muhiddin Arabi’nin, Câmi’nin ve Mevlâna’nın eserlerine arapça şerhler, Fatiha tefsiri, Tûr-ı Sina gibi bazı arapça yazılar yazdı.

Varlık birliği felsefesini Muhiddin Arabi’nin tasavvuf felsefesine uygun olarak açıklamak gayesi ile 5 500 beyitten fazla Sırr-ı Cihan adlı bir eseri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir