Bayezid Rumi Kimdir?

Bayezid Rumi Kimdir,Türk bilgin ve şairi (?-Edirne 1514). Şeyh Çelebi Halife aracılığıyla tarikata girdi. Sonra Edirne’ye yerleşti. Orada öldü. Kıyık mezarlığında Bâcdârhane denen yere defnedildi.

Tasavvuf’taki yeri için Bayezid Bistamî ile karşılatırılıp ona sâni (ikinci) dendi; Muhiddin Arabi’nin, Câmi’nin ve Mevlâna’nın eserlerine arapça şerhler, Fatiha tefsiri, Tûr-ı Sina gibi bazı arapça yazılar yazdı. Varlık birliği felsefesini Muhiddin Arabi’nin tasavvuf felsefesine uygun olarak açıklamak gayesi ile 5 500 beyitten fazla Sırr-ı Cihan adlı bir eseri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir