Bayındır Boyu,Kolları,Özellikleri | Türk Tarihi |

Bayındır Boyu Nedir,24 oğuz boyunun Üçoklar kısmına giren Türk boyu.

Türklerin Bayındır Boyu

Geleneğe göre Oğuz Han’ın Bayındır adını tanıyan torunu bu büyük boyun atasıdır.

Bayındırlılar Oğuzların eski tarihinde büyük roller oynadılar.

Dede Korkut destanlarında da Oğuzların başında Kamgan oğlu Bayındır’ın olduğu görülmektedir.

Oğuzların ordu teşkilâtına göre Bayındırlılar Üçok grubu içinde sol kolda bulunurlardı.

XIII. yüzyılda birçok kola ayrıldılar, fakat Akkoyunlu kolu Bayındır adını muhafaza etti.

Anadolu’da XVI. yüzyıl kayıtlarına göre 52 köy ve ekinliğin Bayındır adını taşıdığı tespit edilmiştir.

Bayındır Boyu Kolları

XVI. yüzyılda Anadolu’da yer adlarından başka bazı oymakların da bu adı taşıdığı biliniyor.

Bugün Bayındırlılar İran kesimi içindedir.

Bayındır boyunun Türk tarihine en büyük katkısı Anadolu’nun ele geçirilme ve iskânına katıldıktan sonra Akkoyunlu devletini kurmalarıdır.

Akkoyunlu hanedanına türk kaynakları Bayındırlu der, farsça eserlerde ise Bayındırıye diye geçer.

Bayındır Boyu
Bayındır Boyu ,24 oğuz boyunun Üçoklar kısmına giren Türk boyu.

Bir cevap yazın