Bayırkular Kimdir,Bayırkular Boyu

Bayırkular Kimdir,Türk boyu. Çin kaynaklarında VII. yy.ın ilk yarısından beri bilinirler.

Bayırkular Boyu

Büyük kum çölünün kuzeyinden geniş bir sahada altmış bin çadırda otururlardı.

Savaşta bir tümen asker çıkarabilirlerdi. Çobanlık ve avcılıkla geçinirler, iyi cins at yetiştirirler, demir eşya ihraç ederlerdi, önce Çin’e (674), sonra Göktürk imparatorluğuna (681-742) tabi oldular.

Kapağan Kağan zamanında isyan ettiler. Fakat yenildiler. Bundan sonra tekrar Çin’e tabi olan (742) Bayırku’lar adına antik kaynaklarda ve Çin boyları arasında rastlanmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir