Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa

Baykuşzade Çorbacı Şinasi Mehmed Ağa Osmanlı tarihçisi (XVII.yy.). Doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Yeniçeri ocağı mensuplarından Baykuş Haşan Ağanın oğlu. Sultan İbrahim devri devlet büyüklerindendir.

Basılmamış olan Tezkiret-üs-Selâtın ve Mecalis-ül-Havâkîn (Sultanlar Tezkiresi ve Hakanlar Meclisleri) adlı dört ciltlik eserinin bir nüshası Topkapı müzesi Revan kütüphanesindedir.

Ayrıca Feridun Beyin Nüzhet-ül-Ahbar (Güzel Haberler) adlı Sigetvar tarihini de Nüzhet-ül-Ahbar fi-icmali Seferi Sigetvar (Sigetvar Seferini özetleyen Güzel Haberler) adı ile özetlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir