Bayraklı Höyüğü,Tarihi,Kazıları

Bayraklı Höyüğü,Eski dönemlerde İzmir körfezinde yarımada. Bugün denizden hayli içeridedir. İzmir’in en eski tarihini gösteren önemli bir höyüktür.

İzmir bayraklı höyüğü tarihi

1824-1828’de Prokosch von Osten tarafından keşfedildi, 1930’da Prof. Miltner, 1948-1951 arasında Prof. Ekrem Akurgal ve Cook tarafından araştırma ve kazılar yapıldı.

Bayraklı’nın tarihi M.Ö. III. bin sonlarıyla başlar. Bu katta Truva I., II. kat keramiklerine rastlandı.

Sonra M.Ö. II. bin keramiklerini kapsayan tabaka gelir. Höyükte en önemli tabakalar erken yunan kültürüne ait olan katlardır Protogeometrik katta keramiklerden başka oval bir kerpiç ev bulunmuştur,M.Ö. 900’e tarihlenen bu ev bilinen en eski yunan evidir. Bu iskân yerinin alt kısımları taştan bir surla çevrilmiştir.

Bayraklı Höyüğü Kazıları

M.Ö. IX. yy.a tarihlenen bu sur da halen bilinen en eski yunan surudur. Bu kasaba askerî bir istilâ sonunda yanmış ve harap olmuştur.

Bu tarihten sonra, M.Ö. VIII. yy. ortalarına tarih lenen ve iki tali tabakaya ayrılan katta (M. ö. 760-670) dik dörtgen planlı evlerin yanında, apsidli (mihraplı) ve oval evler görülür.

Bu evlerin yanında kısmen toprağa gömülü yuvarlak yapılar bulundu. Bunlar

Homeros’un Odysseia’sında «tholos» adını taşıyan zahire ambarları, olarak kabul edilirler.

Bu katın ikinci devresinde çok sayıda bulunan keramikler Rodos, Kykladlar ve Sisam’da bulunmuş şarkkâri üslûptaki doğu yunan keramikleriyle beraber gitmekte, bu devrede Smyma’nın keramik alanında bir varlık göstermeye başladığını açığa vurmaktadır.

Anadolunun kültür ve sanat bakımından en önemli devirlerinden biri olan «Homer devri» dünyası hakkında M.Ö. 670’e doğru sona eren Eski-İzmir geometrik katı, esaslı bilgi veren biricik Anadolu harabesidir.

Bir cevap yazın