Bebek Camii

Bebek Camii Bebek-Rumeli Hisarı yolunun deniz sahilinde,Bebek vapur iskelesinin hemen yanında yapılmış olan cami.

1924 Seçimlerinde Bebek Camii avlusunda oy kullanan halk

Cami, ilk şekliyde 1725′ te III. Sultan Ahmed’in sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı. Eski tarih kaynakları, ilk cami hakkında şu bilgiyi verir:

“Fevkaani bir camidir, mahfil-i hümâyûnu vardır. Altı mektebdir. Minaresinin altında çeşmesi mevcuttur. Minareye çeşme haziresinden çıkılır.

Çeşmenin üzeri,ne rakamla, yazılmış tarih 1138’dir (1725-1726). Karşısındaki tek hamam bu camiin vakıf yapılarındandır. Camiin yanında adına halk arasında Bebek Köşkü denilen Hümayûnâbâd adında bir kasır vardır. ”

Bebek Camii Mimari Özellikleri

Eski metinlerde, Bebek Camii’nin ilk hâliyle ahşap mı, kârgir mi olduğu yolunda bir kayıt yoktur. İlk cami binası Mustafa Hayri Efendi’nin Evkaf Nâzın olduğu yıllarda yıktırıldı, yerine bugünkü yaptırıldı.

Mimar Kemaleddın Bey’in eseridir. Yeni yapının inşaatına 1910’da başlandı. Cami, 1913’te ibâdete açıldı. Yüksek bir kasnak ve dört duvar üstüne oturtulmuş, ağır yüksekçe bir kubbe ile örtülüdür.

 

Minyatür bir büyük cami görünümündedir. Mimar Kemaleddin Bey, Camii yaparken Türk mimarî özelliklerinin dışına çıkmamaya özen göstermişti, iki son cemaat yerine bakan, ikisi mihrap duvarında, bir tanesi de yan duvarlarda altı büyük penceresi vardır.

Bunların üstünde, ortadaki uzunca, iki kanadındaki köşe ve üst kısımları kemerli üçer ufak pencere bulunmaktadır. Kubbeyi çevreleyen kasnakta, üstleri kemerli 16 pencere vardır. Cami, bu şekilde 34 pencere ile aydınlanmaktadır.

Bunların 28’i ufak, geri kalanı büyüktür. Yapının etrafı alçak, beton bir duvarla çevrilidir. Avlu kapısından hemen sonra bir çeşme vardır.

Üç musluklu olan bu çeşmenin kitâbesinde “Ve minel-mâi külle şey’in hay ya sene 1138″ yazılıdır. Camiin mermer mihrabı başardı bir taşçılık eseridir.

Vaiz kürsüsü ve minberi ahşaptır. Kadınlar mahfili de ahşaptır ve buraya müezzin mahfilinden tahta bir merdivenle çıkılır.

Minarenin medhali, son cemaat yerinin sağındadır, şerefesi stalaktiklidir. Musalla taşı avluda, mihrap duvarı önündedir.

Camiin içinde duvarlar çeşitli levhalarla süslüdür, iki asma lâmbası, bir demir top kandili, bir avizesi, mihrabın sağında ve solunda dört pirinç şamdanı vardır.

Evvelce mevcut olan imam ve müezzin meşrutaları, 1957-1958’de Bebek Meydam tanzim edilirken yıktırılmış, bu yapüarm arsaları meydana katılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir