Bedergah Nedir,Bedergah Kapıya Çıkma

Bedergah Nedir,Acemi ocaklarında hizmet edenlerin belli bir zaman sonra Yaya Kapıkulu ocağına geçmesinde kullanılan deyim.

Bedergah yerine çıkma, ocağa çıkma ve kapıya çıkma gibi terimler de kullanılırdı.

Osmanlıda Bedergah

Yeniçeri ocağı, bektaşi geleneklerine bağlı olduğu için ocak kelimesi yerine dergâh denildiğinden, bu deyim o anlama gelirdi.

Ocaktan kayıtları silinen yeniçerilerden tekrar ocağa alınarak kaydını yenileyenler için de, kaydını düzeltmek anlamına tashihi bedergâh deyimi kullanılırdı.

Yaya Kapıkulu ocaklarına bedergâh yoluyla İstanbul ve Gelibolu Acemi ocaklarından,

Bostancı ocağından, Galata ve İbrahimpaşa saraylarının hizmet bölüklerinden ve gönüllü yeniçerilerden erat alınırdı.

XVII. yüzyılın ortalarından itibaren ocağa kanunsuz olarak dışarıdan adam alınmaya başlandıktan sonra, bu işleme yine aynı ad verilmişti.

Bedergâh olan erata, önceleri iki akçe gündelik verilirken, Ahmed I devrinde bu miktar üç akçeye çıkarıldı.

Bunlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere iki altın düzen akçesi verilirdi.

Kapıya çıkan, eğer bostancı ise, buna silâh beha (silâh bedeli) adı verilir ve miktarı da bin akçe olurdu.

Bedergâh olmak için, Acemi ocağında yedi ilâ sekiz yıl çalışmak gerekirdi.

Fakat bu, kapıya çıkmak için yeter sebep sayılmazdı. Bunun için önce ocakta yeni erata ihtiyaç olması lâzımdı, özellikle savaşlar sonunda pek çok boşluklar meydana geldiği için acemiler kapıya çıkarlardı.

Bir de olağanüstü hizmetleri görülen acemiler mükâfatlandırılmak maksadıyla bedergâh olurlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir