Bedrüddin İbrahim Bey Kimdir?

Bedrüddin İbrahim Bey Kimdir Karamanoğlu Mahmud’un oğlu (öl.. 1340’tan sonra).

Bedrüddin İbrahim Bey Hayatı

Karamanoğullarından kardeşi Musa Beye başkaldırdı (1318) ve onu yenerek hükümdar oldu (1332). Memlûk sultanının himayesi altına girdi, onun adına para bastırdı.

Sultanın gönderdiği kuvvetlerin yardımıyla Larende’yi Musa Beyden aldı, Kahire’ye gönderdiği elçiye halife ve Sultan tarafından sancaklar verilerek İbrahim Beye gönderildi (1341).

Sonra Karaman ülkelerine taarruz etmiş olan Ermeniler üzerine yürüyerek onları imha etti (1343). Bir süre sonra beylikten çekildi. Yerine kardeşi Halil Bey geçti. Fakat Halil Beyin ölmesi üzerine (1340’tan önce) tekrar idareyi ele aldı. Devrinden kalan sikkeler üzerinde Bedr bin Karaman damgası vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir