Bedrüddin Mahmud Ayni Kimdir

Bedrüddin Mahmud Ayni İslâm tarihçisi (Ayıntab 1360-Kahire 1451).

Bedrüddin Mahmud Ayni Hayatı

Aslen Türktür.

Ankara’lı olmasına rağmen Antep’te yetiştiği için Antepli anlamına gelen Aynı adıyla anılır.

Kadı olan babasından ilk İslâmî bilgileri öğrendi.

Bedrüddin Mahmud Ayni
Bedrüddin Mahmud Ayni İslâm tarihçisi (Ayıntab 1360-Kahire 1451).

Şam ve Kudüs’te bilgisini artırdı.

Kahire’de fıkıh tahsilini tamamladı.

Bazı devlet memuriyetlerinden sonra Mısır Memlûk sultanlığının Evkaf nazırlığına getirildi.

1420 Yılında Karamanoğullarına elçi oldu ve bir süre Larende’de kaldı.

Türkçe bildiği için memlûk sultanları tarafından sevildi; Evkaf nazınlığı yanında, el-Müeyyediye medresesinde müderrislik yapmaktaydı.

1426’da baş kadılığa tayin edildi, böylece üç önemli görevi üzerine aldı.

Sultan Baybars’ın 1438’de ölümünden sonra baş kadılıktan ve diğer iki görevinden azledildi.

Son yıllarını sıkıntı içinde geçirdi.

Ayni’nin en önemli eseri yaradılıştan 1446 yılına kadar geçen olayları içine alan ikd-ül-Cumân fi Tarih-i Ehl-iz-Zarnan adlı genel İslâm tarihidir.

Bundan başka Sahih-i Buharinin mufassal şerhi olan Umdet-ül-Karî, arapça grameri hakkında Mekadis-ün-Nahviye, türkçe yazdığı İran hükümdarlarına dair Tarih-i Ekasire gibi e-serleri de vardır.

Aynî, aynı zamanda büyük bir şairdi.

Bir cevap yazın