Bekir Çobanzade Kimdir,Hayatı

Bekir Çobanzade Kimdir,Kırımlı Türk dili bilgini (Karasubazar, Kırım 1893-öl 1937’den sonra [?]).

Bekir Çobanzade Hayatı

Akmescit rüştiyesinde okudu.

1909 Yılında İstanbul’a geldi.

İstanbul sultanîsini bitirdi (1915).

Aynı yıl Macaristan’a gitti.

Pazmany Peter Tudomany Egyetem üniversitesinde doktora yaptı (1919).

1920 Yılı haziranında İsviçre’ye, temmuzunda da Türkiye’ye geçti; bir süre sonra da Kırım’a gitti. Rusların Kırım’ı istilâsı üzerine ülkesini terk etmedi.

Tutayköy Pedagoji teknikumunda öğretmenlik yaptı.

Kırım Okul İsleri ve îleri dergilerine yazı yazdı.

Kırım üniversitesi Edebiyat fakültesinde türkolojî profesörlüğüne getirildi.

1924 Yılında davet üzerine Baku Üniversitesi Türkoloji kürsüsünde ders vermeğe başladı.

1937’de Bakû üniversitesindeki görevinden uzaklaştırıldı.

Türkiye dışında diğer türk illerinde de millî alfabenin Latince olmasına çalıştı.

Bekir Çobanzade Eserleri

Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal (1924); Türk Dili Sarflarının Umumi Kusurları (1924); Kırım-Tatar İlmî Sarfı (1925); Fuzulî Monografisi (1925); Nevaî Monografisi (1926); Türk Dili ve Edebiyatının Tedris Usûlü (1926); Kurttuk Dili ve Edebiyatı Tetkikleri (1926); Türk-Tatar Divalekbilimi (1927); Türk Grameri (1930).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir