Beltirler Kimdir,Beltir Türkleri

Beltirler Kimdir ,Beltirler Kimdir Abakan Türkleri, Minusink Türkleri ve Sagay Tatarları gibi çeşitli adlarla da anılan Abakan boylarından biri.

Beltir Türkleri

Yenisey ırmağı boyunda ve kollarında oturan Beltirler, çiftçilik, hayvancılık ve demircilik işlerini çok iyi bilirler.

Hıristiyan oldukları halde şamanizmin bütün geleneklerini muhafaza etmişlerdir.

1897 Sayımına göre 5 000, 1926 sayımına göre 12 000 nüfusu olduğu tespit edilen Beltirlerin idare merkezi Abakansk şehridir.

Taban-beltir, Sarığ, Soyon, Akçıstar, Karaçıstar, Beltirlerin belli başlı oymaklarından birkaçıdır.

Beltirler, Türk dillerinin kuzeydoğu grupunda olan Abakan şivesinin bir çeşidini konuşurlar.

Dilleri d> z> y’de daha fazla z taraftarıdır. Ligeti tasnifine göre, bu şive doğu türkçesinin Sibirya grubunda Koybal, Kaç, Sagay, Kızıl, Sor, Küerik ve Çolım’la birlikte 1. b. zümresindedir.

Samoyloviç’in tasnifinde Beltirlerin konuştuğu dil z grubunun asıl z bölümünün tağ kısmındandır.

Radloff tasnifinde de beltir dili doğu Türk çesinin Abakan grubundan olduğunu ve başta Sagay olmak üzere Koybal, Kaç ve Kızıl lehçelerinin yakın akrabası olduğunu belirtiyor.

Bazı bilginler, birbirine çok benzedikleri için Sagayca ve Beltirce’nin ayrı ayrı lehçeler olduğunu kabul etmezler.

Beltirce konuşulan bölgenin batısında Altay grubundan olan Şor lehçesi doğusunda da Beltirceyle aynı gruptan olan Sagay lehçesi konuşulur.

1930 Yılında Sagay ve kısmen de Beltir lehçesi esas alınarak Abakanlılar için Hakas adı verilen müşterek yazı dili meydana getirildikten sonra Beltirce mahalli lehçe halinde kaldı.

Halen Hakas dili Hakas Muhtar bölgesinde kullanılan dildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir