Bengi Ali Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bengi Ali Bey Kimdir Karaman beyi (XII. yy.). Alâeddin Ali Beyin oğlu.

Memlûkler Ali Beyi Karaman beyi Mehmed’e karşı kışkırttılar.

Ali Bey Kahire’ye gitti.

Bengi Ali Bey Hayatı

Memlûk sultanından para ve askerî yardım aldı.

Memlûk ordusu ile Karaman ülkesine girdi.

Konya’dan başka bütün şehirleri ele geçirerek beyliğini ilân etti (1418).

Mehmed Bey, bunu kabul etmedi ve memleketi bırakıp Kahire’ye gitti.

Oğlu İbrahim, Çelebi Sultan Mehmed’e başvurarak babasının beyliğini istedi.

Çelebi Mehmed, eğlenceye fazla düşkün olan ve bu yüzden halkın şikâyet ettiği Ali Beyi yerinden attı ve İbrahim’i bey yaptı (1419).

Memlûklar, OsmanlIların Karamanoğullarının işlerine karışmasından memnun olmadılar ve Kahire’de oturan Mehmed Beyi Karaman’a gönderdiler.

Ali Bey, Niğdeye çekildi ve İbrahim’in beyliğini tanıdı.

Bir cevap yazın