Beni Mahzum Kabilesi

Beni Mahzum Kabilesi  Mekke’nin en eski kabilelerinden biri. Bu kabile, M. S. VI. yy.da Mekke’nin büyük bir bölgesini elinde bulunduruyordu.Kureyş kabilesinin gözde bir koluydu. Bu kabileye üstünlük kazandıran Abdulmuttalib’in çağdaşı Mugire bin Abdullah idi.

Mugire’nin oğlu Hişam zaman zaman «Mekke’nin sahibi» unvanını taşırdı. Mekke’de önemli kararlar alınırken son söz bu kabile ilerigelenlerinindi.

İslâm dinine karşı çıkan Mahzum kabilesi Bedir savaşında çok kayıp verdi; bir daha toparlanamadı. Ebu Cehil ve Velid bin el-Mugire, Hz. Muhammed’i tanımadılar. Bu kabileden Halid bin Velid, Bedir, Uhud ve Hendek’te Hz. Muhammed’e karşı savaştı.

Bağımsız yaşamayı seven Beni Mahzum kabilesi, halifelerle uzun süre uğraştı. Mahzum kabilesinden Ammar bin Yesir ile halife Osman geçinemediler. Sık sık halifelere başkaldıran bu kabile, Abbasîlerin hâkimiyet yıllarında zayıfladı. Bugün hâlâ Mahzum kabilesinden gelen bazı aileler vardır.

Bir cevap yazın