Bentler

Bentler İstanbul’da Boğaziçinin Rumeli kıyısında ve Belgrad Ormanı içinde bulunan tarihî yedi baraj.İstanbul’daki bentlerin tarihi oldukça eskidir. Roma imparatoru Hadrianus zamanında, Kâğıthane ve Alibeyköyü dereleri yukarılarda toplanarak kemerlerle İstanbul’a getirilmiştir.

Bu kemerler bugünkü Bozdoğan kemerleridir. Türkler İstanbul’un fethinden sonra, Bizanslılardan kalan bu tesisleri yeniden ele aldılar ve yenilerini yaparak genişlettiler. Bütün bu genişletme işlerini Kanunî devrinde Mimar Sinan yaptı. Evliya Çelebi Seyahatname sinde bentlerden, havuz diye bahsedilir.

İlk bent, 1619’daki feyezanda yıkılması üzerine Osman II tarafından tamir ettirilen Topuz bendi’dir; buna Karanlık bent de denir.

Diğer bentler 1722’de Ahmed III tarafından yaptırılan Büyük bent, 1731’de Mahmud I tarafından yaptırılan Topuzlu bendi, 1754’te Mustafa III tarafından yaptırılan Ayvat bendi, 1796’da Selim III’ün annesi Mihrisah Sultan tarafından yaptırılan Valide bendi, 1833’te Mahmud III tarafından yaptırılan Kirazlı bendi ve yine Mahmud II tarafından 1839’da yaptırılan Yeni bent’tir.

Topuz, Büyük, Kirazlı ve Ayvat bentleri İstanbul’un, Topuzlu, Valide ve Yeni bentler Beyoğlu’nun su ihtiyacını karşılamak için şehir sularına katılmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir