Benzin Nedir,Nasıl Oluşur | Ansiklopedik Bilgi |

Benzin nedir kimya,Benzin Nedir,Nasıl Oluşur,Petrolden imal edilen bir tür yakıt.20.yüzyılda benzin, ulaştırma devrimi ni destekleyen en mükemmel yakıttır.

Takat 1970 yılı civarında, dünya ham petrol üretimi, toplam rezervlerin doruğuna ulaştı, ve böylece sorunlar başladı.

Benzinin arz ve talep problemleri alternatif enerji kaynaklarının ve teknolojilerin geliştirilmesini gerekli kıldı.

Fakat, en azından yüzyılın geri kalan kısmında motorlara benzin temin etme probleminin yer altından petrol elde etmeğe dayandığı açıktır.

Sentetik yakıtlar ve yakıt yerine geçen diğer maddeler günümüzde oldukça iddialıdırlar.

Petrolden (ham petrol olarak isimlen dirilen) türetilen başlıca ürün olan benzin, karmaşık hidrokarbonların (kabaca iki kısım hidrojene bir kısım karbon) bir karışımıdır.

Motorun karbiratöründe havayla kolay bir şekilde karıştığı için içten yanmalı motorlarda başlıca yakıt olarak kullanılır. Yanma anında (buharlaşabilme) basınç altında ateşlendiği zaman yakıtta bulunan potansiyel kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüşüm oranı oldukça yüksektir.

Yanmadaki randıman, oranı, vuruntu kesici yakıt ilavesinin kalitesi olarak belirtilir. (Vuruntu verimsiz çalışan motorun meydana getirdiği bir çınlama sesidir ve oktan oranıyla tanımlanmaktadır.) Bu nitelikler, içten yanmalı motorlarda hız, güç ve yaKit ekonomisi bakımından benzinin en verimli yakıt olmasını sağlarlar.

Benzin Üretimi

Benzin ham petrolden rafineleştirme olarak bilinen üç safhalı bir işlem yardımıyla türetilir, ilk olarak ham petrol damıtma sütunları olarak isimlen dirilen silindirik çelik kulelerin alt kısmında kaynatılır ve değişik ağırlıklarda gazlar (damıtık maddeler) oluşacak şekilde buharlaştırılır.

Bileşiği meydana getiren hafif gazlardan biri olarak benzin sütünün üstüne doğru yükselir ve soğutulur.

Sıvı hale gelinceye kadar yoğunlaştırılır.

Ayırma (kra king yapma) denilen ikinci safhada, damıtmadan türetilen ağır damıtık maddelerden bazıları, benzinin kalitesini iyileştirmek ve elde edilen enerjiyi artırmak için benzine dönüştürülür.

Bu işlem, daha büyük damıtık maddeleri parçalamak için ısı kullanan termal ayırma yardımıyla ve içinde bir katının; kum tipi katalizörün; daha ağır damıtık maddeleri parçalamak veya kraking yapmak için kullanıldığı, katalitik ayırma yardımıyla . daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.

Benzinin kalitesi, katalitik yeniden düzenleme olarak isimlendirilen bir işlemin içinde başka bir katalizöre maruz bırakılarak düzeltilir.

Katkı maddeleri, benzinin belirli bir uygulamaya uyum sağlaması için rafine edilmiş ürüne eklenebilir. En popüler rafine edilmiş ham ürün olan otomobil benzini, motoru temiz tutmak için deterjanlar donmayı ve paslanmayı önleyen ve oktanı artıran katkı maddeleri ihtiva eder.

Benzin, aynı zamanda yağların, hidrojenle olan reaksiyonuna uygulanan bir genel terimle, hidrojenle birleştirme, yardımıyla kömürden sentezlene bilir.

Bu belirli uygulamada, kömürü meydana getiren mineraller,ayrılırlar,toz haline ezilirler ve ağır yağla karıştırılırlar.

Karışım 450°C (842°F) kadar ısıtılır ve hidrojenle basınçlan dırılacağı katalitik çevirgece nakledilir. Hidrojen ve yüzeydeki artık maddeler uzaklaştırılır, parçalı damıtma sütünün da rafine edilecek sıvı olan hidrokarbon üretilmiş olur.

Kullanımı ve Uygulanması

Arabalarda buludan içten yanmalı benzin motorları; mekanik enerjiye dönüştürülerek ısı enerjisini üretmek için silindir içindeki buharlaşmış benzin ve hava karışımını buji yardımıyla ateşlemek üzere dizayn edilirler.

Karşılıklı hareketi olan pistonlara sahip benzin motorları emme, sıkıştırma, güç ve eksoz olmak üzere dört zamanlı bir çevrimle çalışırlar. Dünyadaki benzin motorlarının yarısından biraz daha az kısmı otomobillerde kullanılır.

Bununla birlikte, geri kalanı, küçük kamyon ve otobüsleri, ufak uçakları, dıştan ve bazı içten takmalı motora sahip yatları ve imalat makinelerini kapsayan geniş bir kullanım alanına uygulanır.

Motorlar l BG’den (dakikada 33000 foot-pound’luk enerji) küçük 35000 BG’den büyük olmak üzere sıralanırlar. Benzin motorlarının diğer tipleri iki zamanlı içten yanmalı motor, dönmeli motor (Wan kell) ve gas türbinünü içerir.

Ham petrolün basit destillasyonunda doğrudan benzin olarak kullanabilecek hafif hidrokarbonlar hacmen %20 kadar elde edilir Ancak yakıtın pazar talebini karşılamak için ağır fuel oil ve kalan maddelerden kraking usulu ile benzin elde etme metodları geliştirilmiştir

Krakingde ağır hidrokarbon fraksiyonlarındaki uzun molekül zincirleri kısaltılır Bunun için ısıtma, termik kraking ve katalitik kraking’den faydalanılır Katalitik prosesde kraking reaksiyonları doğrudan devreye girmez ve tekrar kullanılırlar

Hafif benzin fraksiyonları normal olarak katalitik işlemden geçirilir, reforming adı verilen prosesde yakıtın artan oranı yükseltilir

Bir cevap yazın