Bergamevi Kemali Zerdi

Bergamevi Kemali Zerdi Mahlasından Bergama’lı olduğu anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmed devrinde Enderunda hocalık, Edirne’de Taşlık medresesinde de müderrislik yaptı. Fatih’in veziri Mahmud Paşanın emriyle Fazlullah Kazvini’nin farşça El-Mucem fi Asarı Müluk (Meliklerin Eserleri Hakkında Ansiklopedik Eser) adlı eserini Türkçeye tercüme etti.

Bayezid II adına bir manzum Tevarih-i Ali Osman (veya Selâtinname) (Osmanoğulları Tarihi) yazdı. Eserinde Osmanlı devletinin, kuruluşundan 1491 (896) yılına kadarki tarihini, bu arada eski Türk geleneğiyle ilgili meseleleri ele aldı. Fatih’in ve Bayezid’in Türk geleneği içinde yapılan cenaze törenlerini anlattı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir