Berkuk Kimdir

Sultan Berkuk Kimdir,Seyfeddin El-Osmani El-Yulbuğavi Berkuk,Memluk sultanı (Kırım 1340 – Kahire 1399).

Kırım’da satın alınarak Mısır’a getirildi.

Atabek Yulboğa el-Hassekı tarafından yetiştirildi.

Sultan el-Melikül Eşref Şaban’ın hizmetinde tablhane emirliğine yükseldi.

Sultanın katli (1377) üzerine, yeni sultan Anadolu’da el-Melikül Mansur Ali bin Şaban’ın hizmetine girdi.

Meydana getirdiği kuvvetli bir gruba dayanarak atabek oldu.

Sultan Ali ölünce yerine geçen Haccî zamanında idareyi fiilen eline aldı; bir süre sonra da memluk tahtına geçti (1382).

Güney Anadolu’da Dulkadıroğulları ve Kadı Burhaneddin’in kışkırttığı ayaklanmaları bastırdı.

Halep valisi Yulboğa en-Nasiri’nin Malatya valisi Mintaş ile birlikte giriştiği ayaklanmaya karşı koyamadı.

Yulboğa’ya teslim oldu; Kerek’e gönderildi.

Kendisi atabek olarak kalan ve Hacci’yi yeniden sultan yapan Yulboğa’nın Mintaş ile arası açılınca, Berkuk Suriye’de taraftar topladı.

Kahire’yi alarak ikinci defa sultan oldu (1390).

Mısır ve Suriye’deki karışıklıkları yatıştırdı.

Murad I ve Bayezid I zamanında Osmanlılarla dostça ilişkiler kurdu.

Timur tehlikesine karşı Suriye kalelerini kuvvetlendirdi; Bayezid I, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Altınordu hükümdarı Toktamış ile anlaştı.

Din ve devlet işlerinde Memlûkların o zamana kadar ihmal ettikleri Türkçeye önem verdi.

Bu arada pek çok eserin çevrilmesini emrederek Türkçeye hizmet edenler arasında yer aldı.

Sofuluğu ve hayırseverliğiyle tanındı, ölümünden sonra yerine oğlu Ferec geçti.

Bir cevap yazın