Berzah Nedir,Berzah Alemi,Din Kültürü

Berzah Nedir Din Kültürü,Farsçada sokak ve köşebaşı anlamına gelen sözcük engel anlamında kullanılır.

Berzah Alemi

Barzan deyiminin arapçalaşmış şeklidir.

Yirmi üçüncü Sûrenin 102. âyeti şöyle der: “Allah’ı tanımayanlar hayatlarında yapılmamış bıraktıkları iyiliği yap¬mak için dünyaya dönmelerine izin verilmesini isterler.

Oysa önlerinde yolu kesen berzah vardır”.

Bu deyim kimilerince cennetle cehennemi ayıran sınır ya da ölümden kıyamete kadar geçen süre olarak yorumlarlar.

İslam’da berzah hayatı kişinin ruhunun bedeninden ölüm meleği Azrail tarafından ayrılmasıyla başlar.

Bunun ardından Münker ve Nekir melekleri kişiyi (ruhunu) sorguya çeker.

Daha sonra ruh kıyamete kadar bu berzah aleminde kalır.

İnanışa göre bu devre iyi müminler için kolay, inanmayanlar yani örneğin müşrikler ve münafıklar içinse çok zor geçer.

Bir cevap yazın