Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi Nedir,Tarihçesi

Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi Nedir Türkiye’de kurulan ilk özel bilim cemiyeti.

Beşiktaş İlmiye Cemiyeti

XIX.yy. başlarında bilgilerini ilerletmek ve genişletmek isteyenlere istedikleri konularda bilgi vermek amacıyla kuruldu.

Fen ve felsefe konularında sürekli dersler verilir, cemiyetin üyeleri haftada bir toplanırlar, edebi konuşmalar ve şiir yarışmaları düzenlenirdi.

Mahmud II Yeniçeri ocağını ve Bektaşi tarikatını kaldırırken bu cemiyetin ileri gelenlerini de sürdürdü ve cemiyete son verdi (1826).

Bir cevap yazın