Beşiktaşi Yahya Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Beşiktaşlı Yahya Efendi Kimdir,Türk din bilgini ve şairi (Trabzon ?-lstanbul 1569).

İstanbul’a gelerek Zenbilli Ali Efendiden ders aldı.

Tasavvuf konularını işleyen şiirleri vardır.

Şiirlerinde MÜDERRîSî takma adını kullandı.

Divançe’si vardır.

Şiirlerinin bir kısmı da 1395’te basılan Menakıbname’dedir.

Bir cevap yazın