Beykoz Debbağhanesi

Beykoz Debbağhanesi Mahmud’un yeniçeriliği kaldırdıktan sonra (1826) Beykoz’da kurdurduğu devlete ait deri, kösele ve ayakkabı imalathanesidir.

Beykoz Debağat ve Kundura Fabrikaları

Debbağhane 1’Tabakhane” yeni teşkil edilen Asakir- i Mensure- i Muhammediye ordusundaki askerlerin ayakkabı ve deriden mamul sair ihtiyaçlarım karşılamak amacıyla

Hünkar İskelesi Burnu ile Selvi Burnu arasındaki koyda inşa edilmişti.

Denizle değirmenlerin sularının toplandığı dere ağzında bulunan Tabakhane kısa sürede dağlarda otlayan keçi, koyun ve sığırların kesilerek derilerinin tabaklanması için burada toplanması sağlandı.

Tabakhane ile beraber ayni yerde kurulan Kâğıt Fabrikası da Osmanlı Devleti için bir yenilik getirmiş oldu.

Beykoz Tabakhanesi’nde çeşitli araba koşumları, askerler için palaska, ayakkabı, yemeni ve benzeri deriden eşyalar imaline başlandı.

Ne var ki, Beykoz Kasrı’nın hemen yanı başında ve Yahköy civarındaki bu dere ağzının kirlendiği, suyu kirlettiği ve koku neşrettiği ileri sürülüp şikayet edilince Tabakhane ile Deri Fabrikası faaliyetini durduma emri verdi (1864).

Beykoz Tabakhanesi ile Deri Fabrikası olarak yeniden çalışmalarına başlayan (1870) tesislerin başına, Sultan Abdülaziz tarafından bir miralay getirildi ve bu subay büyük faaliyet göstererek verimli işler yaptı.

Avrupa’dan yepyeni makineler getirtilerek ve kazanlar monte edilerek çalışma sahası alabildiğine genişletildi.

Bu imalathane, Cumhuriyet döneminde kumlan Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasının temeli olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir