Beylikçi Kalemi Nedir,Görevi

Beylikçi Kalemi Nedir,Görevi, Osmanlılarda Divan-ı hümayundaki zabitlerden birinin adıdır.

Görevleri Divan-ı hümayuna gelen fermanları ve iradeleri yazıp kaydetmekti.

Beylikçi Kalemi Nedir,Görevi
Beylikçi Kalemi. Osmanlılarda Divan-ı hümayundaki zabitlerden birinin adıdır.

Diğer taraftan sadrazamın sorduğu evrak ile de ilgilenir, bunların cevaplarım hazırlardı.

Bu görevi yürüten 1839’a (Tanzimatın ilanına) kadar rei-sü’l-küttabın yardımcısı sayılırdı.

II. Mahmud döneminde reisü’l-küttaplık “Hariciye Nezareti” adını alınca beylikçilik doğrudan sadarete bağlandı ve yan bağımsız bir biçimde yönetildi.

Son zamanlara kadar imparatorluğun en önemli görevlerinden biri sayılan beylikçilik Osmanlı Devleti tarihe karışıncaya kadar sürmüştür.

Bir cevap yazın