Bileşik Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Bileşik Nedir,Bileşikler, kromatografi gibi fiziksel ya da mekanik ayırma teknikleriyle değil, kimyasal tepkimeyle oluşturulabilir ya da ayrıştırılabilirler.

Bir bileşiğin en küçük parçasına molekül denir.

Bir molekül bir bileşik olmayabilir; ama bazen aynı elementin atomlarından oluşabilir.

Bir su molekülü (H/2O) bir bileşiktir; bir oksijen (O/2) gazı bileşik değildir.

Bileşiğin öğeleri, yani bileşenleri oluşturdukları bileşikte, tepkimeden önce taşıdıkları özelliklerini yitirirler.

Sözgelimi, çok tepkin bir madde olan sodyum (Na) ile zehirli bir gaz olan klor (Cl) birleşerek, billur yapılı sofra tuzunu (NaCI) oluştururlar.

Bileşiklerdeki elementler her zaman belirli oranlarda bulunurlar.

Sözgelimi bir su molekülü (H/2O), her zaman iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur.

Bir hidrojen peroksit (H/2O/2) molekülü de, her zaman, iki oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşur.

Bunun tersine, bir karışımda maddeler farklı oranlarda bulunabilirler ve her madde kendi özelliklerini korur.

Bir karışımın oluşması ya da öğelerine ayrılması için kimyasal tepkime gerekmez.

Hava, buzlu çay, çimento, vb. karışımlara örnek gösterilebilir.

Canlı organizmalardaki kimyasal bileşikleri oluşturma ve ayrıştırma olayı, “metabolizma” diye adlandırılır.

Bir cevap yazın